Op zijn kliffen biedt deze kalkhoudende massa een broedplaats voor rots wonende vogels zoals de slechtvalk, gierzwaluwen... en een schuilplaats voor de zeldzame aalscholver. Begroeide gebieden kunnen ook verrassingen bevatten voor broedende, trekkende of rondzwervende zangvogels. Het is ook de moeite waard om naar de zee te kijken wanneer de boten terugkeren naar de haven met een spoor van zeevogels achter zich.

Afbeelding
Meest voorkomende vogels
Zee vogels
Grote stern (Sterna sandvicensis)
 
Europese shag (Phalacrocorax aristotelis)
 
Geelpootmeeuw (Larus michahellis)
 
Visdief (Sterna hirundo)
 
Cory's pijlstormvogel (Calonectris diomedea)
 
Jan van Gent (Morus bassanus)
 
Balearische pijlstormvogel (Puffinus mauretanicus)
 
Land vogels
Setenil (Athene noctua)
 
Slechtvalk (Falco peregrinus)
 
Gier Zwaluw (Apus apus)
 
Pallide gier zwaluw (Apus pallidus)
 
Rots Zwaluw (Ptyonoprogne rupestris) 
 
Zwarte redstart (Phoenicurus ochruros)
 
Roodborstje (Erithacus rubecula)
 
Wanneer deze vogels observeren:
 

Het hele jaar

 

Maart / September

 

Oktober / Februari