En virtut del art. 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem dels següents extrems: El replenament de les dades que es troben en el present formulari és obligatòri per a la seua inclusió en el "Fitxer usuaris de la web turística de Calp", i el titular de les dades es fa responsable de la veracitat dels mateixos. La finalitat del mencionat fitxer és la gestió dels usuaris de la web per al accés als distints servicis i poder enviar de comunicacions turístiques promocionals de la Comunitat Valenciana a través del seu correu electrònic. La persona afectada podrà exercir els seus drets: accés, oposició, rectificació i cancel·lació, enviant un escrit junt amb la seua fotocòpia del DNI a Turisme Calp Pça. del Mosquit s/n 03710 Calp (Alacant) Tel. 96 583 69 20