De la mano del escritor Jordi Raül Verdú

  Catégorie

Événements

  Dates

  Des Horaires

13 h

  Endroit

Biblioteca Pública Municipal "Joanot Martorell"

  Organisation

Concejalía de Cultura, Biblioteca Pública Municipal "Joanot Martorell"