De la mano del escritor Jordi Raül Verdú

  Categoria

Events

  Dates

  Horaris

13 h

  Lloc

Biblioteca Pública Municipal "Joanot Martorell"

  Organitza

Concejalía de Cultura, Biblioteca Pública Municipal "Joanot Martorell"