TRANSPORTS PÚBLICS: 

Calp ofereix la possibilitat de moure's amb transport urbà, que enllaça la població amb la zona de platges, així com amb l'estació d'autobusos i tren.

+Info: https://autobusesifach.es/


ZONA D'ESTACIONAMENT REGULAT

Empresa: Ora Calp. https://oracalp.es/