La història de Calp està lligada a la mar i la pesca, principal mitjà de vida per a moltes famílies. Calp té ànima marinera i la importància que té la mar per a la seua gent s’aprecia constantment al recórrer els carrers del casc urbà, amb edificis com la Cofradía de Pescadors, o quan camines pel port pesquer i visites la llotja.

Puerto de Calp


El día de treball a la mar comença molt de matí. A les cinc, una fila de embarcacions menudes i mitjanes s’allunyen del port amb xicotetes tripulacions formades pel patró, mecànic, cuiner i altres mariners que es dediquen a diferents activitats com les guàrdies, classificació del peix, el xorrar o l’alçada de les xàrcies a coberta... etc.

Una volta arriben a la calada, el lloc que el patró ha escollit per a soltar les xàrcies (calar), comença a faenar amb la tècnica de l’arrastre o correguda. Al cap d’un parell d’hores alcen les xàrcies i classifiquen en caixes el peix agarrat. Després de netejar la coberta, es torna a soltar la xàrcia o bou a l’aigua i es repetix la operació fins a cuatre vegades al dia. Després de l’última “calada” les embarcacions tornen al port per vendre la captura del dia. A Calp es pesquen unes 1.700 tones de peix a l’any amb les modalitats d' arrastrada i transmallat, de espècies comunes com: pescadilla, salmonete, calamar, verat, polp, mero, daurada, i altres espècies de marisc com la llangosta, el llangostí, la cigala, la galera o el carranc.

I tu, tens ànima de mariner?