- A LA PLATJA ARENAL-BOL

Nit de Sant Joan. Es celebren a Calp des de l’any 1991. Es la nit més curta de l’any coincidint amb el solstici d’estiu, i es fan una amplia varietat de rituals amb arrels ancestrals.

- A LA URBANITZACIÓ LA COMETA

Es celebra des de fa molts anys i la organització corre a càrrec d’una família de la localitat.

La vetlla de Sant Joan Baptista, el patró de La Cometa, es prepara una foguera amb cadires, taules i objectes que ja no s’utilitzen, per a calar-li foc a la nit per tal de celebrar l’arribada de l’estiu.

Data: 23 de juny.