De installatie : het washuis, het kleine huisje, de afvoerbuizen en nog diverse werkzaamheden werden op 15 mei 1878 ingewijd, na 2 jaar aan de ondergrondse waterleidingen van de “Pou Roig” gewerkt te hebben.

De zaakwaarnemers, die in het huisje woonden ontvingen een vergoeding. 5 centiemen voor 2 gebruikte waterkruiken en tussen de 25 en 50 centiemen voor elke wasbeurt.

Washuis Van la Font

Vanaf de jaren 40 begon de verdeling van het water met paarden en karren tot 1963.

Door de stijging van de bevolking werd nadien het lopend water bedeeld. 

Eind 1998 begon men aan de herstellings- en opgravingswerken voor de aanleg van de huidige boulevard. 

Het ontwerp van de heropbouw was van de kunstenaars Elias Urbez en Esteban Juarez, en omvat de bouw van een zuilengang of riu-rau die de bassins van de oude wasplaats onderbrengen , de renovatie van het huisje waar de kranen zich bevonden en alsook de aanleg van een tuin.