Imagen Logo Peix de Calp

El producte de la Cofradia de Calp, el nostre peix, té moltes qualitats i una qualitat que s’ha de potenciar i promocionar. Per aquesta raó la cofradía i l’Ajuntament-CREAMA van posar en marxa fa uns anys enrere la campanya "Peix de Calp", que juntament amb altres iniciatives, consistia amb la creació d’un distintiu de qualitat. De manera que aquells establiments que posaren el símbol "Peix de Calp" podien oferir la garantia de que el seu peix era desembarcat i comercialitzat a la llotja calpina.

Vídeo promocional


En la primera edició d’aquesta convocatòria una vintena d’establiments van aconseguir aquest distintiu que s’ha consolidat com a marca de qualitat i que ha arribat a la segona convocatòria ampliant la quantitat d’establiments que comercialitza el "Peix de Calp".

Podràs consultar els diferents establiments acreditats en el següent enllaç, així com el receptari del "Peix de Calp"