El turisme ornitològic o "birdwatching", és una modalitat de turisme de natura a la que l'observació de les aus és la motivació principal, encara que no necessàriament l'única.  

Alguns es conformaran simplement amb observar-les o sumar noves espècies a les seves llistes mentre altres buscaran immortalitzar en una fotografia. Però a tots els mou el seu interès per les aus i els hàbitats on aquestes es troben, així com el coneixement de les activitats tradicionals que han configurat el paisatge permetent el manteniment d'aquests hàbitats i la seva biodiversitat.

I Calp conserva alguns dels millors hàbitats per a l'observació d'aus: les zones humides, al costat d'altres de notable interès com penya-segats marins i serres litorals tots ells carregats d'història.  

Les Salines, el Penyal d'Ifac o el Morro de Toix, on la Serra de Bèrnia s'estimba al mar, així com la Serra d'Oltà permetran a qualsevol "ocellaire" contemplar una gran diversitat d'espècies algunes de gran interès per a "birdwatchers" estrangers per tractar-se d'espècies exclusives de l'àmbit mediterrani.     

Destaquem espècies típiques de les salines com l'emblemàtic Flamenc, Cames llargues, becs d'alena o diverses Gavines al costat de aus marines com el Corb Moñudo o la baldriga balear que es barregen amb altres igualment interessants com el Roquer solitari o la Còlit negre.             

Per la seva situació en la ruta migratòria oriental entre Europa i Àfrica, la diversitat d'espècies que utilitzen els seus espais naturals per nidificació, hivernada o parada migratòria, incrementa les possibilitats d'observació d'aus tot l'any.