Rutes Submarinisme - Morro de Toix

Poc després de passar el cap de Toix entrem en el que coneixem com Mascarat.

La immersió la farem en aquest preciós entorn, fondejant l'embarcació, bé abans de girar el cap o ben poc després, segons el corrent o la preferència. Si ho fem en girar, fondejarem a una profunditat d'uns -20mts. Després de descendir pel cap i identificar en la paret el punt d'inici, guanyarem una mica de profunditat i avançarem paral·lels a la paret rumb aproximat ES, augmentant progressivament la profunditat segons ens anem acostant a la punta.

Al principi el fons arenós està esguitat de pedres de poca grandària, que van resultant majors a mesura que guanyem profunditat, apareixent finalment en forma de grans blocs de roca a manera d'illetes submergides, roques que podem anar escodrinyant a la recerca de les habituals llagostes i cigarras de mar, així com brunes i congres, espècies totes elles pròpies de substrats rocosos. I en la zona de transició entre arena i roca, tal vegada el colorit i vistós cnidario conegut com Cribrinopsis crassa.

El retorn el farem reduint profunditat i per a això ens pegarem a la paret, sovint entapissada d'anemone incrustant groga i on solen ser freqüents trobades amb polps i amb els minúsculs nudibranquios i platelmintos. En alguns trams, la disposició en forma de suau pendent de la paret ens permetrà fer una còmoda i entretinguda reducció del nitrogen sobrant.